Regulamin

I Wstęp

 1. Sklep internetowy www.cosnet.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi spółka: Cosnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strachowickiej 13c, 54 – 512 Wrocław;
 2. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy do spraw Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000411498; NIP nr 8943038003.
 3. Administratorem danych osobowych jest Cosnet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strachowicka 13c, 54 – 512 Wrocław.
 4. Oferty przedstawiane w sklepie internetowych www.cosnet.pl nie są ofertami w rozumieniu treści przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

II Oferowane usługi

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.cosnet.pl, e-maila lub telefonu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym, a firmą Cosnet Sp. z o.o.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej potwierdzenie, utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką względnie droga email’ową faktury VAT względnie  paragonu oraz  specyfikacji zamówienia. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazane zostaną na piśmie  kupującemu informacje obejmujące :  główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem, dane identyfikujące Cosnet sp. z o.o., w szczególności firma, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numer, pod którym został zarejestrowany,   adres, pod którym konsument może składać reklamacje, procedurę rozpatrywania reklamacji,  cenę  lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty względnie spełnienia świadczenia, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,  koszt zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą,   obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;  istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:
  • Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z etapów: wybranie produktów oraz  przekazanie informacji  o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. nr 827).
  • złożenie zamówienia przy użyciu  przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
  • odbiór zamówionych produktów i zapłata.
 4. O złożeniu zamówienia w sklepie internetowym Kupujący otrzymuje e-maila potwierdzającego zamówienie. Zamówienia nie wymagają dodatkowego potwierdzenia, jednakże w przypadku sprzedaży internetowej, realizacja zamówienia może być poprzedzona kontaktem pracownika firmy Cosnet Sp. z o.o. z Kupującym w celu ustalenia istotnych elementów zamówienia oraz uzgodnienia wstępnego terminu realizacji.
 5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą  użycia przez Kupującego  przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.cosnet.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 7. Ceny produktów umieszczone na stronie www.cosnet.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 8. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów wysyłki. Kupujący  uiszcza cenę za zamówione produkty w następujący sposób:
  • gotówką – w przypadku odbioru osobistego
  • za pobraniem – należność przekazujemy kurierowi przy odbiorze przesyłki
  • przelewem bankowym – przelew na wskazane konto na fakturze proforma
  • przelewem za pomocą www.przelewy24.pl
  • kartą kredytową za pomocą www.przelewy24.pl
 9. Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.

III Dostawa

 1. Firma Cosnet Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia złożonego przez klienta, względnie od momentu otrzymania zapłaty za towar. Zwykle jednak czas potrzebny na realizację zamówienia to 1-2 dni robocze.
 2. W sytuacjach szczególnych, wymagających dodatkowych po stronie Firmy Cosnet Sp. z o.o. czynności zmierzających do realizacji zamówienia – przykładowo brak towaru na stanie magazynu i konieczność jego sprowadzenia – termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z klientem, droga mailową lub telefonicznie. Informacja o powyższym  jest przedstawiana klientowi nie dalej niż na drugi dzień od daty złożenia zamówienia. O brakach na magazynie sklepu widnieje informacja przy danym produkcie w ofercie sklepu internetowego.
 3. W przypadku złożenia zamówienia z opcją płatności za pobraniem przed przystąpieniem do realizacji zamówienia potwierdzane jest ono telefonicznie przez dział handlowy. Brak kontaktu ze strony kupującego skutkuje brakiem realizacji zamówienia.
 4. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym firmy Cosnet Sp. z o.o. lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Kupującego bezpośrednio w siedzibie firmy Cosnet Sp. z o.o. w godzinach pracy tj. 8.00-16.00 w dniach poniedziałek-piątek.
 5. Sklep nie świadczy usług wnoszenia ani montażu sprzedawanych towarów.

Koszt dostawy

  1. Koszty przesyłki towaru są uzależnione od wartości zamówionego towaru i są uiszczane w formie zryczałtowanej w wysokości:
 
Cena brutto
waga przesyłki przedpłata, płatność online pobranie
PACZKOMAT INPOST 0-25 kg 48h 13,90zł
PACZKA – ODBIÓR W PUNKCIE  

0-30 kg

 

48 h 11,90 zł
PACZKA
48 h 18,00 zł 24,00 zł
PÓŁPALETA 31-60 kg 48 h 130,00 zł 160,00 zł
PALETA 61-100 kg 48 h 180,00 zł 200,00 zł
DUŻA GABARYTOWA powyżej 101 kg 48 h 240,00 zł 260,00 zł

Koszty dostawy dla Klientów zarejestrowanych jako Klienci Hurtowi:

Format dostawy Waga przesyłki Cena brutto
Paczkomat Inpost – PRZEDPŁATA 0-25 kg 13,90 zł
Paczka DPD – PRZEDPŁATA 0-30 kg 19,90 zł
Poczta Polska – PRZEDPŁATA 0-30 kg 18,00 zł
Paczka DPD – ZA POBRANIEM 0-30 kg 21,90 zł
Poczta Polska – ZA POBRANIEM 0-30 kg 24,00 zł
Półpaleta GEIS – PRZEDPŁATA

Półpaleta GEIS – ZA POBRANIEM

31-60 kg

31-60 kg

130,00 zł

160,00 zł

Europaleta GEIS – PRZEDPŁATA

Europaleta GEIS – ZA POBRANIEM

61-100 kg

61-100 kg

180,00 zł

200,00 zł

Paleta gabarytowa GEIS – PRZEDPŁATA

Paleta gabarytowa GEIS – ZA POBRANIEM

> 100 kg

> 100 kg

240,00 zł

260,00 zł

Koszt przygotowania przesyłki w przypadku podesłania własnego Kuriera:

Forma dostawy Cena netto
Paczka (dotyczy wybranych produktów) 10,00 zł
Półpaleta 39,00 zł
Europaleta / Paleta gabarytowa 49,00 zł

 

Przy wyborze formy wysyłki – Poczta Polska – czas dostawy wydłużony – 3-4 dni robocze.

Ceny dostaw obowiązują wyłącznie na terenie Polski.  Dla paczek zagranicznych obowiązuje indywidualna wycena.

 1. W sytuacji, gdy koszty dostawy okażą się wyższe niż te zastrzeżone w pkt 1 Cosnet sp. z o.o.  poinformuje o tym Klienta jeszcze przed momentem złożenia zamówienia,  względnie przed jego realizacją, wówczas Klient będzie miał prawo bez kosztowego odstąpienia od umowy.

Przy wyborze płatności z góry, na przelew czekamy do 48h. Po 48h nieopłacone zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

IV Gwarancja, reklamacje i zwroty

  1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i mają co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w siedzibie firmy Cosnet Sp. z o.o.
  2. Firma Cosnet Sp. z o.o. jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
  3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia).
  4. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
   • towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   • towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono;
   • towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym
   • towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Cosnet Sp. z o.o.
  5. Firma Cosnet Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
  6. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  7. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:e-mail’em na adres: sprzedaz@cosnet.pl  za pośrednictwem poczty na adres: Cosnet Sp. z o.o. , ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław. Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na numer 071 712 03 03
  8. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
   • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
    albo
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku  Cosnet Sp. z o.o.  może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy
   1. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
   2. Klient zamiast zaproponowanego usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Cosnet Sp. z o.o.
   3. Cosnet  Sp. z o.o. może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zg odności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
   4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
   5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar w oryginalnym opakowaniu do Cosnet  Sp. z o.o. na podany poniżej adres na koszt Cosnet  Sp. z o.o. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru Cosnet  Sp. z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego towaru Klient wypełnia załączony do towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji towaru.
    Towar powinien być zwrócony na adres Cosnet Sp. z o.o. , ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław
   6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu roku od dnia wydania towaru Klientowi.
   7. O ile to możliwe, w przypadku gdy towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć – do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności – gwarancyjną i serwisową.
   8. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi  nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień gwarancyjnych i odwrotnie.
   9. Kupujący  zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. nr 827) może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem  bezpośrednich  kosztów zwrotu rzeczy, w terminie 14 dni. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
    • dla umowy w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz , będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności  – od objęcia rzeczy w posiadanie przez kupującego lub wskazana przez niego  osobę trzecią  inną niż przewoźnik
    • dla  umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno lub partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej  rzeczy partii lub części
    • dla umowy  która polega na regularnym  dostarczaniu rzeczy  przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
    • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu konsumentowi w wypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Wzór odstąpienia do umowy stanowi załącznik do nin. Regulaminu.
 2. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego  o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący , chyba że kupujący  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od  kupującego – konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez niego  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli kupujący – konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep , sklep nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu – konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Kupujący – Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Kupujący –  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 8. Kupujący –  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że sklep – przedsiębiorca nie poinformował kupującego – konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

V Pozostałe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę Cosnet Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 3. Sklep zastrzega możliwość występowania rozbieżności w opisie towarów jak również w prezentowanych zdjęciach.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu “Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.
 6.  Umowa zawierana jest w języku polskim.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Załącznik  nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Cosnet Sp. z o.o. ul. Strachowicka 13c ,54-512 Wrocław, lub  na adres mailowy sprzedaz@cosnet.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam towar , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:  20 PLN; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 246  PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:  Cosnet Sp. z o.o. ul. Strachowicka 13c ,54-512 Wrocław, email: sprzedaz@cosnet.pl

 

…………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) : ………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy :  

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

Podpis konsumenta :

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wchodzącymi w życie nowymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2020 roku wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy (art. 106 b ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw – Dz.U. poz.1520).

 

Uprzejmie prosimy, aby przed dokonaniem zakupu:

– zgłosić chęć otrzymania faktury oraz podać numer NIP.

Numer NIP zostanie umieszczony na wystawionej fakturze.

UWAGA! – jeśli kupujący nie poprosi o wystawienie faktury i nie poda numeru NIP, otrzyma od nas paragon za dokonany zakup bez wpisanego numeru NIP.

Wystawienie faktury do takiego paragonu nie będzie później możliwe.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Cosnet Sp. z o.o. ul. Strachowicka 13c ,54-512 Wrocław, lub  na adres mailowy sprzedaz@cosnet.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam towar , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:  20 PLN; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 246  PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:
Cosnet sp. z o.o.
ul. Strachowicka 13c
54-512 Wrocław
sprzedaz@cosnet.pl

 

…………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data zawarcia umowy:

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

Podpis konsumenta:

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Faktura do paragonu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wchodzącymi w życie nowymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2020 roku wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy (art. 106 b ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw – Dz.U. poz.1520).

Uprzejmie prosimy, aby przed dokonaniem zakupu zgłosić chęć otrzymania faktury oraz podać numer NIP. Numer NIP zostanie umieszczony na wystawionej fakturze.

UWAGA! – jeśli kupujący nie poprosi o wystawienie faktury i nie poda numeru NIP, otrzyma paragon za dokonany zakup. Wystawienie faktury do takiego paragonu nie będzie później możliwe.