Szybki test antygenowy COVID-19 SEJOY

6,99 

Produkt dostępny na zamówienie

SKU: CN04977

Szybki Test Antygenowy COVID-19

SEJOY SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette to test antygenowy do samodzielnego wykonania również poza placówką medyczną czy punktem pobierania wymazu. Test opiera się na badaniu ilościowego wykrywania nukleokapsydu z SARS-CoV-2 w próbce pobranej z wymazu z nosa

Wynik widoczny jest już po 10 minutach. Badanie można wykonać u osób, u których wystąpiły objawy zakażenia (w ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia objawów), jak i u osób, u których nie występują żadne objawy.

Test wykrywa różne warianty wirusa SARS-CoV-2, w tym odmianę Omikron

Właściwości:

 • Odczyt wyniku po 10 min
 • Zanurzenie patyczka jedynie na 2,5 cm
 • Specyficzność diagnostyczna: 99,2%
 • Czułość: 96,77%
 • Swoistość: 99,9%
 • Dokładność: 98,5%
 • Certyfikat CE 1434

Jest to test do ilościowego wykrywania nukleokapsydu z SARS-CoV-2 w próbce pobranej z wymazu z przedniej części nosa.

Zalety:

 • Brak reaktywności krzyżowej z często występującymi wirusami, jak np. H1N1, grypa A/B, RSV, MERS-CoV lub Streptococcus pneumoniae
 • Łatwa procedurę testowa dzięki preparowanym probówkom ekstrakcyjnym
 • Wynik testu dostępny już po 10-15 minutach
 • Oznaczenie CE
 • Zgodność z normą EN ISO 13485:2016
 • Dobrze czytelny wynik

Zestaw zawiera:

 • test kasetkowy – 1 szt.
 • probówka na bufor ekstrakcyjny – 1 szt.
 • jednorazowa wymazówka – 1 szt.
 • torebka na odpady – 1 szt.
 • instrukcja obsługi w języku polskim.

Sposób Użycia:

Przed testem umyj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 10 sekund, następnie sprawdź zawartość zestawu testowego i upewnij się, że nie jest uszkodzony.

Pobieranie wymazu:

Zdejmij probówkę, otwórz pokrywę i umieść probówkę na uchwycie. Odbezpiecz odczynnik reakcyjny i wyciśnij całość odczynnika ekstrakcyjnego do probówki.

Wyjmij wymazówkę z pojemnika, uważając, aby NIE dotknąć miękkiego końca, który jest końcówką chłonną.

Delikatnie włóż wymazówkę do jednego nozdrza na 1-4 cm (1 cm dla dzieci), następnie naciskając ze średnią siłą, pocieraj wymazówkę powoli okrężnym ruchem wokół wewnętrznej ściany nozdrza 1 raz na 7-10 sekund. Powtórz ten proces w taki sam sposób w drugim nozdrzu.

Włóż wymazówkę do probówki i zanurz całą końcówkę wymazówki w odczynniku ekstrakcyjnym. Obróć i dociśnij główkę wymazówki do krawędzi skraplacza 3 do 5 razy.

Wyniki Testu:

Pozytywny (+):
Pojawią się dwie linie. Jedna barwna linia powinna znajdować się w regionie kontrolnym (C), a druga widoczna kolorowa linia powinna znajdować się w badanym regionie (T). Pozytywny wynik wykazuje, że w próbce wykryto SARS-CoV-2.

Negatywny (-):
Jedna barwna linia pojawia się w regionie linii kontrolnej (C). W regionie testowym (T) nie pojawia się żadna linia. Wynik negatywny wskazuje, że antygen SRAS-CoV-2 nie jest obecny w próbce lub jest obecny poniżej wykrywalnego poziomu testu.

Nieprawidłowy:
Linia kontrolna nie pojawia się.

Przed wykonaniem testu należy zawsze zapoznać się z instrukcją użytkowania.